<
toekenningen

Regeling Vormgeving → Productontwikkeling

Reruns

Studio Rosto

€ 23.990

Reruns is de vierde en laatste muzikale korte animatiefilm in de Thee Wreckers Tetralogie van Studio Rosto. In elke film komen vier personages terug. De verhaallijnen per film staan los van elkaar, maar zijn alle vier gebaseerd op een lied. Reruns is een persoonlijk en autobiografisch project, waarin de protagonist op Rosto zelf is gebaseerd en waarin teruggekeken wordt op zijn leven, zijn onderbewustzijn en binnenwereld. De droomwereld die wordt gecreëerd is een manifestatie van de verbanden tussen dromen, herinneringen en feiten. Rosto stelt dat het geheugen niet betrouwbaar is en dat we tijdens een herinnering tegelijk de herinnering herschrijven, terwijl ons geheugen zo bepalend is voor wie we zijn. De film is een droomachtige beleving, die met een concert aan het einde van de film tot een ontlading komt. De film komt tot stand met een mix van verschillende (digitale en animatie) technieken, om het poëtische karakter van de film beter te kunnen verbeelden. Diverse partners en financiers zijn bij het project betrokken. De subsidie betreft specifiek de live-action scènes met poppen, waarvan verwacht wordt dat die de film een bijzonder meerwaarde geven ten opzichte van geanimeerde karakters.

website

www.rostoad.com