<
toekenningen

Deelregeling Architectuur → Programma

Research by Debate

Stichting De Dependance

€ 20.000

Research by Debate II is een reeks van vijf publieke gesprekken over actuele stedelijke vraagstukken. Het project wordt geïnitieerd door Podium voor Stadscultuur De Dépendance in Rotterdam. Research by Debate II betreft een vervolg van Reaserch by Debate I en heeft als doel stedelijk (lopend) onderzoek publiek toegankelijk te maken. Research by Debate II bestaat uit vijf Engelstalige publieksprogramma's. De Dépendance werkt in de organisatie samen met vijf nationale partners: Nederlands Watergezant Henk Ovink, Studio L A, The Maaskant School for the City, Waag en Center for Public Imagination. De partners cureren ieder een debatavond met internationale sprekers om actuele stedelijke thema's uit te diepen, zoals klimaatadaptatie, migratie en de algoritmisering van de stad. De reikwijdte van de onderwerpen is internationaal, maar wordt besproken in het licht van lokale ontwikkelingen. Zo draagt Research by Debate II bij aan het publieke debat over de stedelijke uitdagingen van de stad van morgen.

website

www.dedependance.eu