<
toekenningen

Regeling Architectuur → Evenement

Research by Debate

Stichting De Dependance

€ 15.000

Met Research by Debate start Stichting de Dépendance een vijfdelig reeks publieke gesprekken over urgente stedelijke vraagstukken van deze tijd. De aanvrager stelt dat hoewel steden voor grote economische, ruimtelijke en maatschappelijke uitdagingen staan, de slagkracht bij gemeentes juist afneemt om hier adequate antwoorden op te formuleren. Tegelijkertijd zien ze dat enkel al in Rotterdam veel onderzoek wordt gedaan naar ontwikkelingen die het leven in de stad in grote mate (zullen) beïnvloeden. Veel onderzoek blijft echter besloten in de instituten of academische kringen waarin het plaatsvindt. Door middel van publieke gesprekken wordt deze informatie met een breder publiek gedeeld. Er is voor ieder debat een andere curator uit het Rotterdamse culturele circuit: V2_ Instituut voor Instabiele Media, het Dutch Research Institute for Transitions (DRIFT), het Erasmus Institute for Public Knowledge (EIPK), ZUS (Zones Urbaines Sensibles) en Amateur Cities. Deze samenwerkingspartners zijn gekozen omdat ze verschillende disciplines vertegenwoordigen, en ieder vanuit hun eigen discipline onderzoek doen naar kwesties die ons stedelijk leven de komende decennia zullen bepalen. Daarnaast werkt de aanvrager samen met de dienst Stadsontwikkeling Rotterdam en het Algemeen Dagblad voor ontwikkeling en verspreiding van de inhoud.

website

dedependance.eu