<
toekenningen

VRO open oproepen → Onderzoek

Resilient Leiden Noord

Gemeente Leiden i.s.m. Generation.Energy

€ 29.766

De energietransitie vraagt, net als andere opgaven (klimaatadaptatie, verstedelijking, bereikbaarheid) ruimte binnen de stad. Zowel boven- als ondergronds. Dit vraagt om slimme (ruimtelijke) afwegingen en keuzes. De leefomgevingskwaliteit is gebaat bij het integraal afwegen van al deze opgaven. Hiervoor ontwikkelen we een praktijkgerichte methode op basis van de wijk Leiden-Noord: ontwerpend onderzoek naar een toekomst- en klimaatbestendige wijk.

Dit project is ondersteund vanuit de Open Oproep Ruimte voor klimaat en energie #1.

website

gemeente.leiden.nl