<
toekenningen

Deelregeling Digitale cultuur → Startsubsidie

Resolution - Tijdschrift voor het digitale beeld

Laurens Otto

€ 7.500

Laurens Otto vraagt een startsubsidie aan voor de voorbereidende fase met betrekking tot het opzetten van een nieuw platform – genaamd Resolution – bedoeld voor kritische reflectie op de wijze waarop digitale cultuur de wereld formatteert. De startsubsidie zal gebruikt worden om zowel organisatorisch als inhoudelijk het fundament te leggen voor een platform dat het mogelijk maakt om vanuit verschillende invalshoeken het digitale beeld te analyseren. Het ultieme doel is om een platform te creëren dat uit twee delen bestaat. Ten eerste als gedrukt tijdschrift, dat losgekoppeld van internet een afstandelijke analyse maakt van het digitale beeld. Daarnaast wordt een website gecreëerd die juist geheel opgaat in de beeldtaal die het onderzoekt. De uitgever, Bureau for Cultural Analysis, betrekt hierbij theoretici, auteurs en makers.

website

www.bureauforculturalanalysis.com