<
toekenningen

Deelregeling Digitale cultuur → Onderzoek

ReUnion: Reimagine Families

Yin Aiwen

€ 39.820

'ReUnion' is een interpersoonlijk smart contract platform dat door middel van de blockchain technologie een gedecentraliseerd netwerk opzet en een juridisch kader biedt op het gebied van lange termijn relaties tussen personen. Oorspronkelijk is het project opgezet als een kritiek op het huwelijk als instituut, dat in haar optiek gelimiteerd is tot het kerngezin en als ontwerp louter bedacht is vanuit gecentraliseerde governance. Het doel van 'ReUnion' is het opgelegde geïnstitutionaliseerde model te transformeren in een bottom-up benadering, immateriële transacties zichtbaar te maken en de decentralisatie van gezinsrelaties aan te wakkeren. Genoemde samenwerkingspartners zijn onder meer De Waag, Dyne.org en Care Ethics Research Consortium. Ook wil Aiwen veelvuldig tests met potentiële gebruikers organiseren.