<
toekenningen

Deelregeling Activiteitenprogramma's → Activiteitenprogramma

Reverb

€ 49.000

Klankvorm is een project dat zich richt op de initiëring, ontwikkeling en presentatie van nieuwe audiovisuele werken. Het platform beoogt bij een groter en breder publiek aandacht te creëren voor audiovisuele kunst. Dit wil Klankvorm bewerkstelligen door deze werken te presenteren in de openbare ruimte, de combinatie op te zoeken met clubcultuur en nachtevents, showcases op te zetten in het buitenland en installaties te produceren voor open content. Tevens beogen de initiatiefnemers een multidisciplinair meerdaags festival op te zetten. Het programma van Klankvorm 2019 bestaat uit tien events verdeeld over binnen- en buitenland. Het toont werk van 44 kunstenaars/artiesten waarvan er vijftien werken in opdracht zijn. Partners in het programma zijn onder andere V2_ en het IFFR. Voor buitenlandse presentaties wordt er onder meer samengewerkt met Atlas - Electronic festival in Marrakesh en met Atonal festival in Berlijn.

Dit programma is onder voorwaarde gehonoreerd.

website

www.klankvorm.nl