<
toekenningen

Regeling Architectuur → Publicatie

Rewriting Architecture

Valiz

€ 20.629

'Rewriting Architecture', een publicatie van uitgeverij Valiz, definieert elf acties en attitudes als potentiële leidraad voor architecten om contextgericht te ontwerpen. Het uitgangspunt daarbij is dat architecten de bestaande context eerst zorgvuldig dienen te analyseren alvorens hier op een passende wijze nieuwe structuren aan toe te voegen. Het boek is gericht op een vakinhoudelijk publiek en wil kennis overdragen die in de afgelopen vier jaar is ontwikkeld door het Lectoraat Tabula Scripta van de Amsterdamse Academie van Bouwkunst. Lector Floris Alkemade en fellows Michiel van Iersel en Jarrik Ouburg zijn de samenstellers van het boek. Zij hebben in de afgelopen jaren intensief onderzoek gedaan naar de rol, de middelen en het benodigde vakmanschap van de architect in de conditie van het 'Tabula Scripta', ofwel, 'het beschreven blad'. Zij hebben 20 gastauteurs uitgenodigd om inhoudelijke bijdragen te leveren en verzorgen zelf de inleidingen voor deelonderwerpen en beschrijvingen van een aantal door hen geselecteerde illustratieve projecten. De grafische vormgeving is in handen van Haller Brun.

website

www.valiz.nl