<
toekenningen

Deelregeling Vormgeving → Startsubsidie

RIP

Jan Boiten

€ 6.835

Scenograaf Jan Boiten ontwikkelt met het project 'RIP' een audio-visuele-muziektheaterproductie over het thema de dood. De scenografie is de basis en het uitgangspunt van het project, waarin film en muziektheater samenkomen tot een nieuwe vorm van live-performance. De scenografie is opgezet als een hedendaagse digitale triptiek: er wordt tegelijkertijd met drie camera's met verschillende uitsneden films opgenomen die vervolgens op drie schermen op een podium worden weergegeven, opdat een scène vanuit drie verschillende standpunten tegelijkertijd bekeken kan worden. Een acteur gaat op het podium interactie aan met de getoonde films. De films vormen een tiendelige allegorie over de dood en laten gedachten en herinneringen uit het verleden zien. Hiervoor put Jan Boiten uit verschillende universele, archetypische teksten en beelden over de dood. Voor het ontwikkelen van een storyboard en scenografie vraagt Jan Boiten een startsubsidie aan. Binnen het project werkt hij samen met onder anderen acteur, musicus en tekstschrijver Hans Dagelet, choreograaf Nanine Linning en muzikant en producer Jan van Eerd