<
toekenningen

ROC Flex

Open Kaart

ROC Flex onderzoekt hoe ROC Horizon College haar gebouwen actueel kan houden voor onderwijs dat steeds sneller verandert. Het onderwijsvastgoed faciliteert de uitwisseling tussen docenten en studenten van uiteenlopende opleidingen, allemaal met eigen specifieke praktijkruimtes en programma's. Van kappersopleiding, verpleging en sport tot staalwerker, tegelzetter of automonteur, allemaal in één gebouw. Het mee laten bewegen van zo'n complex programma vraagt om beter inzicht in logistiek, exploitatie en onderwijsontwikkeling. ROC Horizon is voornemens om een kleinschalige verbouwing uit te voeren die op de lange termijn kan bijdragen aan de flexibiliteit en veelzijdigheid van het gebouwgebruik. Dit biedt een uitgelezen kans om met ontwerpend onderzoek nieuwe instrumenten en methodieken te ontwikkelen die flexibel gebouwbeheer duurzaam verankeren in de organisatie.

website

www.deopenkaart.nl