<
toekenningen

ROC Flex II

Open Kaart

Tijdens de startfase onderzocht het interdisciplinaire team van Open Kaart, ICS adviseurs en Bureau Middelkoop hoe de gebouwen van ROC Horizon College mee te laten bewegen met de snel veranderende behoeften van het onderwijs. Het projectteam ontwikkelde de methodiek van een programmatische schuifpuzzel om deze beweging in gang te brengen. Centraal stond daarbij steeds de vraag hoe de gebouwen ruimte konden bieden aan nieuwe verbindingen tussen de school en het leven daarbuiten. Door het centraliseren van Front Offices en het decentraliseren van Open Leercentra werd ruimte vrijgemaakt aan de rand van het gebouw, geschikt voor samenwerkingen met externe partners. Het projectteam wil in een tweede fase van onderzoek graag de opgedane inzichten in de praktijk toetsen en tevens toegankelijk maken voor de bredere gemeenschap van het praktijkonderwijs. Het vervolgonderzoek zal plaatsvinden op drie schaalniveaus. Vanuit de onderwijsvisie worden actuele opgaven voor het vastgoed van heel Horizon ontwikkelt. Op locatieniveau zal vervolgens een roadmap voor gebouwverbetering worden uitgewerkt. Ook een exploitatietool zal worden ontwikkeld. Een selectie van verbeterkansen zal tot slot door het projectteam verder worden uitgewerkt tot schetsontwerp.

Meer informatie over de eerste fase van dit project

website

www.deopenkaart.nl