<
toekenningen

ROC Hub

Open Kaart

€ 20.000

Open Kaart, Atelier PRO en ICS adviseurs gaan samen op zoek naar een ROC als onderdeel van een lerende gemeenschap, die groter is dan het ROC zelf. Zij voeren het ontwerpend onderzoek uit met Dolf Broekhuizen (onderzoeksmethodologie) en Mathijs de Boer (stedenbouw) als reviewgroep. Met een onderzoek naar de ROC Hub verkent wat nodig is om een ROC-locatie te herontwerpen tot een plek die door de beroepspraktijk, kennispartners en community herkend wordt als hun plek. Een plek die met tal van instellingen en bedrijven uit de omgeving in verbinding staat. Een plek, die aansluit aan de behoeftes van onderwijs en de stad. De ROC Hub is een inspirerende plek voor en van de regio, waar instellingen, bedrijven en buurtbewoners zich thuis voelen en waar samen met het Horizon College activiteiten plaatsvinden gericht op kennis delen, innovatie, experimenten, maatschappelijke vraagstukken en dienstverlening. Het is vooral een plek die ruimte biedt voor activiteiten die aansluiten op de actualiteit en van tevoren niet altijd voorspelbaar zijn. De naam ROC Hub verwijst naar de plek waar ROC's kunnen inspelen op de behoefte aan meer wendbaarheid en verwevenheid van het beroepsonderwijs met de beroepspraktijk en kennispartners. 'Hub' betekent letterlijk de naaf van een wiel, de plek waar alle spaken bij elkaar komen. De 'ROC Hub' draagt bij aan de verbinding van het Horizon College met haar fysieke, sociale en economische omgeving.

Dit onderzoek werd ondersteund vanuit de Open Oproep Flexibiliteit van de leeromgeving, als reactie op de case van het Horizon College.

Volg de ontwikkelingen van dit project hier.