<
toekenningen

Deelregeling Activiteitenprogramma's → Activiteitenprogramma

Rondeel

€ 50.000

Het jaarthema De Spontane Stad wordt benaderd vanuit vier verschillende invalshoeken: Kwaliteit, Verleiding, De kracht van de Stad en Professional 2.0. Per thema worden verschillende formats ingezet waaronder een interactief programma. De doelstelling van het programma is bewustwording en kennisbevordering op het gebied van architectuur, stedenbouw, landschapsinrichting, inrichting van de openbare ruimte en interieurarchitectuur, bij zowel de professionals als het brede publiek. Daarnaast wordt de veranderende rol van Architectuurcentrum Rondeel voor het eerst zichtbaar in de programmering door behalve 'beschouwende' activiteiten ook 'aanjagende' events te organiseren.

website

www.rondeeldeventer.nl