<
toekenningen

Regeling Architectuur → Activiteitenprogramma

Rooftop Residency

We The City

€ 23.750

We The City wil graag bijdragen in het ontginnen van het dak als onderdeel van het stedelijk landschap. De focus van de dakenrevolutie ligt tot dusver op individuele daken, maar het is tijd voor een volgende stap. Met 'Rooftop Residency' zet ze daarom in op het maken van een gezamenlijk toekomstbeeld voor het dakenlandschap van een gehele wijk. Een interdisciplinair onderzoeksteam, bestaande uit landschapsontwerper Harro de Jong en onderzoeker Martijn Duineveld, zal een week lang het dakenlandschap in Amsterdam-Zuidoost bewonen en input verzamelen om een gedeelde visie voor dit landschap uit te werken – zonder daarbij een voet aan de (begane) grond te zetten. De afsluiting zal plaatsvinden tijdens dakenfestival 'ROEF'. Per dag worden er stakeholders uitgenodigd die de verschillende belangen vertegenwoordigen om samen met de onderzoekers in gesprek te gaan, te schetsen, impressies te maken en teksten te schrijven die gezamenlijk leiden tot een doorgerekende visie. Het resultaat dient bij te dragen aan stedelijke opgaven die op wijkniveau spelen, zoals vergroening, inclusiviteit en verblijfskwaliteit. Ze worden hierin bijgestaan door Pop-Up City, Rooftop Revolution en We The City. Naast de residency-periode zal een workshopsessie worden georganiseerd en een kansenkaart worden opgesteld. Behalve het kernteam zijn er partnerschappen opgesteld met Stichting Hondsrugpark, projectontwikkelaars van de daken van Amstel III, Gemeente Amsterdam, ALTRE, Groen PlatVorm, CBK Zuidoost, en De Architect als mediapartner.

website

www.wethecity.nl