<
toekenningen

Regeling Vormgeving → Programma

ROSE kinderboekentraject

ROSE Stories

€ 20.000

ROSE stories is een social enterprise waar verhalen uit verschillende culturen een vorm vinden. Een nieuw initiatief van ROSE stories is het verbeteren van de kwaliteit van kinderboeken. Specifiek richt het traject zich op geïllustreerde kinderboeken waarin kinderen van niet-westerse afkomst de hoofdrol spelen, maar waarin afkomst of religie niet het (hoofd)onderwerp is. Op dit gebied zijn volgens de organisatie weinig kwalitatieve boeken, terwijl er wel vraag naar is. In het project worden via een open call negen illustratoren en negen auteurs geworven die onder begeleiding van experts samenwerken aan het ontwikkelen van nieuwe verhalen en illustraties. De selectie wordt gemaakt door professionals uit het illustratie- en schrijfvak. De samenwerking vindt plaats in workshops, masterclasses en andere bijeenkomsten. Na een ontwikkelperiode van zes maanden worden de uitkomsten gepresenteerd op het Cinekid festival, en zet ROSE stories zich in om de deelnemers in bestaande netwerken binnen en buiten het vakgebied te introduceren.

website

www.rosestories.nl