<
toekenningen

Deelregeling Architectuur → Onderzoek

Rotterdam Bovenstad

zoarchitecten

€ 23.900

Klimaatverandering, bewuster gebruik van energie, nieuwe manieren van werken en veranderingen in mobiliteit betekenen iets voor de ruimte en het gebruik van ons land en dus ook voor Rotterdam. De initiatiefnemers van 'Rotterdam Bovenstad' stellen dat het unieke platte daklandschap van Rotterdam als een bouwareaal moet worden beschouwd. Met dit project willen ze een overzicht bieden van het beschikbare daklandschap en op basis daarvan tot een visie komen op de ontwikkeling hiervan. Daarom gaan ze een kaart ontwikkelen, waarop beschikbare informatie over eigendom, afmeting, hoogte, oriëntatie, uitzicht, functie en principeconstructie van de onderbouw wordt getoond. Op basis van scenario's met bijbehorende beelden van ontwerpers wordt een visie ontwikkeld en uitgewerkt. Daarmee wordt richting gegeven aan de ambitie om binnenstedelijke daken te ontwikkelen tot volwaardige plekken waar men kan wonen, werken en creëren. Initiatiefnemers Joep Klabbers en Yvonne Rijpers werken in dit project samen met diverse ontwerpbureaus, de gemeente Rotterdam, Rotterdamse Dromers, diverse constructeurs en vastgoedpartijen en een Rotterdams technologiebedrijf. Dit voorstel is het resultaat van een eerder verleende startsubsidie.

website

www.zoarchitecten.nl