<
toekenningen

Regeling Festivals → Festival

Rotterdamse Dakendagen

Stichting Rotterdamse Dakendagen

€ 42.000

Van 9 tot en met 11 juni 2017 vinden voor de derde keer de Rotterdamse Dakendagen plaats. Tijdens de Dakendagen worden meer dan 40 daken opengesteld aan het publiek. Doel van de organisatie is om het duurzame gebruik van daken te stimuleren en bezoekers te informeren over de verschillende mogelijkheden die het dakenlandschap biedt. De Dakendagen vraagt specifiek aan voor de onderdelen 'Kennisuitwisseling | Toekomstperspectief' en 'DakLab'. Binnen het onderdeel 'Kennisuitwisseling' beoogt de organisatie middels een programma van lezingen, debat en gesprekken, zowel een professioneel als een geïnteresseerd publiek te betrekken. Rondom het thema 'Wonen op het dak' zijn verschillende sprekers en ontwerpteams uitgenodigd, waaronder Anders Berensson en Winy Maas. Het onderdeel 'DakLab' bestaat uit onderzoek en ontwikkeling naar semi-permanente woningbouw op het dak. Het programma komt tot stand in samenwerking met verschillende partners, waaronder woningbouwcorporaties, vastgoedeigenaren en beheerders. Daarnaast zijn onder andere Atelier Rijksbouwmeesters, AIR, Bureau Stadsontwikkeling en de BNA betrokken bij de ontwikkeling van het programma.

website

rotterdamsedakendagen.nl