<
toekenningen
  • Drone Survival Guide - a former project of Ruben Pater

Deelregeling Talentontwikkeling → Open oproep

Ruben Pater - Land of Tomorrow

Ruben Pater

€ 25.000

Henrik van Leeuwen studeerde in 2010 af aan het Sandberg Instituut in de richting grafisch ontwerp. In zijn werk besteedt Van Leeuwen aandacht aan (verborgen) machtsstructuren die een relatie hebben met technologie. Henrik richt specifiek zijn aandacht op de hardware kant van informatie- en communicatienetwerken. Dit komt onder andere tot uitdrukking in zijn onderzoek naar de invloed van banken op de beurshandel en de machtsposities van de grote Europese telecom aanbieders. Naast grafisch werk maakt de ontwerper ook installaties om relaties aan te tonen en machtsstructuren bloot te leggen. In zijn ontwikkelplan geeft Henrik aan dat hij een zestal projecten wil ontwikkelen. Deze projecten onderzoeken verborgen mechanismen en machtsverhoudingen op het gebied van economie, communicatie technologie, social media en privacy. Zo bouwt hij een machine na, uit de jaren 50 van de vorige eeuw, de MONIAC. Deze machine simuleerde hoogst nauwkeurig economiën van bijvoorbeeld Groot Brittanie en Peru en gebruikte daarvoor een systeem van sluisjes en pompen om water tussen verschillende tanks te verplaatsen. Henrik ziet deze machine als een fraaie tegenpool voor de steeds complexer wordende economische modellen. Verder gaat Henrik een installatie maken die de ontwikkelingen rond zogenaamde Deep Packet Inspection zichtbaar moet maken. Met deze techniek kan de inhoud van netwerkverkeer worden ingezien door netwerkbeheerders.

website

www.untold-stories.net