<
toekenningen

Deelregeling Architectuur → Onderzoek

Ruimte voor de Tussenmaat

BUREAU RITSEMA

€ 40.100

De VROM-raad constateert een vraag naar nieuwe woonvormen. Bureau Ritsema ziet dat deze woonvormen veelal in de tussenmaat, de stedenbouwkundige maat tussen het bouwblok en de twee-onder-een-kapwoning, ontstaan. In Nederland komt deze vorm nog nauwelijks voor. Het bureau gaat voorbeelden van de tussenmaat in België, Duitsland en Nederland ruimtelijk en procesmatig analyseren. Vervolgens zullen vijf voorbeelden uitgebreid geanalyseerd en bezocht worden en de betrokken partijen geïnterviewd. In een tweede fase van het onderzoek worden Nederlandse stedenbouwkundigen geïnterviewd en worden door middel van ontwerpend onderzoek een aantal principes ontwikkeld.

website

www.bureauritsema.nl