<
toekenningen

Deelregeling Activiteitenprogramma's → Open oproep

Ruimte voor ontwerpkritiek, reflectie en debat: FA Situations: Situating Architectural Debate in the Real World

Stichting Failed Architecture Foundation

€ 30.800

Met het activiteitenprogramma 'FA Situations: Situating Architectural Debate in the Real World' initieert FA een reeks 'Situaties' waarin ze onderzoekt hoe een 'embodied debate' georganiseerd wordt. Hierbij is de kritische benadering van scenografie, choreografie, en methoden van activistische organisaties en radicale pedagogie leidend. Ook kijkt het platform hoe publiek niet meer als een passieve consument van de output benaderd wordt maar een actieve deelnemer van ruimtelijke kritiek wordt. De reeks Situaties behandelt thema's die Failed Architecture op haar website nader uiteenzet en brengt ze terug naar hun werkelijke context door discussie te laten plaats vinden op plekken waar het desbetreffend thema betrekking op heeft. Op basis van verschillende situaties wordt een 'FA Situations Toolkit' opgesteld die een handleiding biedt voor het zelfstandig organiseren van dergelijke situaties. De toolkit bestaat uit een manifest, een ontwerp voor flexibele scenografie, een manual voor performatieve rituelen en oefeningen die het fysieke debat stimuleren, en een manual voor het zelfstandig organiseren van FA-Situations. Het programma start in 2020 in Nederland met een reeks openbare evenementen. Daarna organiseert Failed Architecture een aantal evenementen in het buitenland. Tijdens deze evenementen en met de toolkit wil het platform de lokale organisaties stimuleren om FA-situaties zelfstandig te blijven organiseren. Door het debat ruimtelijk en fysiek te maken en te plaatsen in de oorspronkelijke context, beoogt FA de spanning tussen 'wat is' en 'wat zou kunnen' binnen de directe omgeving bespreekbaar te maken.

website

failedarchitecture.com