<
toekenningen

Deelregeling Activiteitenprogramma's → Open oproep

Ruimte voor ontwerpkritiek, reflectie en debat: re: re: design

Stichting Designplatform Rotterdam

€ 48.040

Binnen de activiteitenreeks 're: re: design' nodigt Designplatform Rotterdam schrijvende ontwerpers en (ervarings)deskundigen uit verschillende vakgebieden uit om hun denken over de rol en verantwoordelijkheden van de Nederlandstalige ontwerper binnen de wereldwijde klimaatcrisis onder woorden te brengen, te presenteren en te onderwerpen aan discussie. De activiteitenreeks bestaat uit drie onderdelen:
1. Design critics tour, een tournee bestaande uit vier debat- en reflectiesessies op verschillende locaties in het Nederlands taalgebied rondom het thema klimaatcrisis en design in samenwerking met eventpartners Groninger Museum, Z33, Onomatopee en Bureau Europa.;
2. Essayistiek, een oproepen tot het schrijven van essays en het begeleiden van dat proces richting de deelname aan de derde editie van Simon Mari Pruys-prijs voor designkritiek;
3. Publicatie en vervolg, het publiceren van de ingezonden teksten en de verslaglegging van de georganiseerde activiteiten, evenals het ontwikkelen van vervolgprojecten rondom het centrale thema.
Met deze activiteiten werkt het platform aan een vernieuwde en meer interactieve opzet van het reeds beproefde format genaamd 'Schrijvende ontwerpers pakken het podium'. Het platform wil bijdragen aan de fundamentele ontwerpkritiek in Nederland zodat de rol van de ontwerper en het ontwerp kritisch en diepgravend worden bevraagd. Daarbij is aandacht voor de maatschappelijke, ideologische, ecologische en historische context essentieel.

website

www.designplatformrotterdam.nl