<
toekenningen

Deelregeling Activiteitenprogramma's → Open oproep

Ruimte voor ontwerpkritiek, reflectie en debat: Social Design Showdown

Afdeling Buitengewone Zaken

€ 36.000

Het platform 'Social Design Showdown' is een initiatief van ontwerpbureau Afdeling Buitengewone Zaken in samenwerking met Nicky Liebregts. Samen met een brede groep social designers en bureau's willen zij vanuit de praktijk reflecteren op de ontwikkeling van het vakgebied en de blijvende meerwaarde van ontwerpers in het vormgeven van de maatschappij. De beoogde activiteiten worden ingericht als een continue Community of Practice waarin reflectie en kennisdeling centraal staat tussen ontwerpers, opdrachtgevers én opleidingen. De invulling van het programma is gebaseerd op actuele vraagstukken binnen de discipline zoals (gedeelde) eigenaarschap, daadwerkelijke impact, samenwerking met de publieke sector, gelijkheid en inclusiviteit, en beeldtaal van social design. De activiteiten bestaan uit vier landelijke bijeenkomsten, een reeks digitale publicaties, drie ontwerpinterventies, en een multimediaal overzicht van het social design landschap. Ook werkt het platform mee aan de herdefiniëring van curricula van de ontwerpopleidingen. Met deze activiteiten beoogt het platform 'reflection-on-action' te faciliteren, vernieuwing te initiëren en verbindingen te leggen. De missie van Social Design Showdown is dat Social Design ook daadwerkelijk de maatschappelijke impact bereikt die het beoogt.

website

www.afdelingbuitengewonezaken.nl