<
toekenningen

Regeling Festivals → Festival

Ruimtekoers Festival 2020

Stichting Halfvol

€ 39.000

Ruimtekoers is een stedelijk en cultureel onderzoek verpakt in een toegankelijk kunst- en cultuurfestival. Met makers, bewoners, publiek, overheden, beleidsmakers, ondernemers en wetenschappers wordt de publieke ruimte in Arnhem-Zuid ingezet om samen nieuwe ideeën, dromen en richtingen te verkennen voor het samenleven in de stad. Het programma is samengesteld met CASA, OPA, Museum Arnhem en Rozet en is een mix van autonome kunst, geëngageerde concepten, sociaal artistieke projecten en themaprogramma's in de publieke ruimte. Naast een breed toegankelijk festivalprogramma bestaat het project uit een stadsmakersprogramma en een verdiepingsprogramma. Hierbij worden ruimtelijke en sociaalmaatschappelijke onderzoeksvragen binnen de ontwerpgerichte onderzoekspraktijk onder de loep genomen. Makers, participanten, opdrachtgevers, bewoners en ontwerpers reflecteren op het onderzoek en de resultaten worden gedeeld tijdens lezingen, workshops en een publicatie. Het Ruimtekoers Festival vindt plaats van 27 mei tot en met 1 juni 2020 in Arnhem.

website

www.ruimtekoers.nl