<
toekenningen

Regeling Festivals → Festival

Ruimtekoers Festival 2021

Ruimtekoers

€ 50.000

Ruimtekoers is een stedelijk en cultureel onderzoek verpakt in een toegankelijk kunst- en cultuurfestival. Met makers, bewoners, publiek, overheden en ondernemers wordt de lege ruimte in de stad ingezet en opgezocht om samen nieuwe ideeën en richtingen te verkennen voor het samenleven in de stad. Dat doet Ruimtekoers midden in de samenleving. Waar mensen hun boodschappen doen, wonen en naar school gaan. Ruimtekoers creëert een platform midden in stad, de wijk en de buurt met verschillende programma's waarin kunstenaars en ontwerpers tussen burger en overheid aan de slag gaan. Ontwerpers Tina Lenz, Martijn Engelbregt, Pauline van Dongen, Lucila Kenny en de Onkruidenier werken binnen het festival aan hun onderzoeken in de participatieve context van de wijk. Samen met Ruimtekoers breken zij een lans voor ontwerpers in de stedelijke en participatieve context. En dat is van groot belang want volgens Ruimtekoers zijn kunst, cultuur en ontwerp kwetsbaar gebleken tijdens de Covid-19 crisis. De ontwerpsector en haar ontwerpers zijn op zoek naar een hernieuwde zeggingskracht en weerbaarheid en vindt deze door in, met en voor de samenlevingscontext aan de slag te gaan. Het Ruimtekoers Festival verwacht 10.000 bezoekers, waarvan er 2.500 actief deelnemen.
Het festival vindt plaats van 1-5 september 2021, Arnhem

website

www.ruimtekoers.nl