<
toekenningen

VRO open oproepen → Onderzoek

Ruimtelijke Waterveiligheidsstrategie Haven-Stad 2100+

Gemeente Amsterdam/Ruimte en Duurzaamheid i.s.m. One Architecture

€ 29.330

In 30 jaar verrijst een stad zo groot als Leiden. Hoe maken we dit gebied waterveilig voor overstromingen vanuit het regionale systeem met alle klimaatonzekerheden richting 2100+? Ontwerpend onderzoek is nodig om te bepalen welke randvoorwaarden we nú mee moeten geven, wat kantel- en beslismomenten en relaties met de regio zijn, en welke koppelkansen t.a.v. andere klimaatopgaven er zijn. We bouwen voort op de Themastudie Waterveiligheid, Resilience by Design MRA en werksessies zeespiegelstijging Centraal Holland.

Dit project is ondersteund vanuit de Open Oproep Ruimte voor klimaat en energie #1.

website

www.amsterdam.nl