<
toekenningen

Regeling Architectuur → AV productie

Samen Leven Samen Wonen

Gallo Media Productions

€ 20.000

Gallo Media Productions (GMP) maakt een documentaireserie over collectieve woonvormen in Rotterdam en hoe die kunnen voorzien in een groeiende behoefte aan meer menselijk contact en verbinding. Ze ziet dat het aantal eenpersoonshuishoudens al jaren stijgt en stelt dat dit door de vergrijzing van de samenleving steeds verder toeneemt. Daarnaast ziet ze een druk op ruimte en een schaarste aan woningen, waardoor het steeds lastiger wordt om betaalbare woonruimte te vinden. Als resultaat nemen burgers steeds vaker het heft in eigen hand door zelf een woongroep of woongemeenschap te starten. Dit lijkt nu nog een marginale trend, maar GMP verwacht dat dit op termijn een grote impact op de ontwerppraktijk van stedenbouwkundigen en architecten zal hebben. Via deze serie wil ze onderzoeken of gezamenlijk wonen een oplossing kan zijn voor bovengenoemde maatschappelijke uitdagingen en hoe het komt dat het vooralsnog een niche lijkt te zijn. Daarnaast wil ze kijkers bekendmaken met deze nieuwe samenlevingsvormen, wat het op persoonlijk en sociaal vlak met zich meebrengt, wat het maatschappelijk belang ervan is en hoe dit zich vertaalt naar de gebouwde omgeving. Ze zal daarom ook ontwerpkansen en -uitdagingen voor architecten en stedenbouwkundigen inzichtelijk maken. De serie bestaat uit zeven delen van dertig minuten waarin interviews met bewoners en sfeerbeelden van de woongroepen worden afgewisseld met toelichtingen van wetenschappers, ontwerpers, architecten en beleidmakers. De serie wordt uitgezonden op OPEN Rotterdam en in samenwerking met AIR vertoond tijdens de Rotterdamse architectuurmaand in juni 2021. Tot slot zal een compilatie ervan in de periode april/juni te zien zijn in de TU Delft-tentoonstelling 'Together! New Architecture of the Collective'.