<
toekenningen

Regeling Digitale cultuur → Startsubsidie

Schemas of Uncertainty

Schemas of Uncertainty

€ 7.500

Onderzoeksproject 'Schemas of Uncertainty' houdt zich bezig met het begrip van voorspelbaarheid, zowel gezien vanuit de menselijke geschiedenis als de manier waarop voorspelbaarheid is ingebed in het techno-kapitalistische heden. Het project komt voort uit een onderzoeksgroep van het Sandberg Instituut in 2018. Schemas of Uncertainty onderzoekt de risico's en mogelijkheden die technologieën opwerpen bij de verbeelding van andere mogelijke toekomsten en realiteiten. Het project probeert antwoord te geven op de vraag welke aannames over de wereld in het proces van modelling worden gemaakt. Hoe worden vooroordelen en dominante structuren hierin versterkt? Uiteindelijk wordt een platform gecreëerd met een open-source archief waarop de content uit de eerste fase wordt gepubliceerd, zoals leeslijsten en opnames van lezingen. Daarnaast wil de aanvrager verschillende sprekers uitnodigen voor een symposium in Het Nieuwe Instituut rondom de thematiek van Schemas of Uncertainty.