<
toekenningen

Deelregeling Architectuur → Startsubsidie

Schie Delta

Stichting Cultureel Forum Schiedam

€ 7.500

Het Cultureel Forum Schiedam neemt het initiatief voor een jaarlijks terugkerende manifestatie onder de werktitel 'Schie Delta'. Met een startmanifestatie in het voorjaar van 2020 geeft het Cultureel Forum architectuur, stads- en landschapsontwikkeling een plek op de culturele en maatschappelijke agenda van Schiedam. Als rode draad door het programma loopt het verleden, het heden en de toekomst van de rivier De Schie. Deze rivier heeft niet alleen een rijke geschiedenis, maar het Schielandschap is ook volop in ontwikkeling en relevant om actuele opgaven te verkennen. Geïnspireerd door het Rottecafé ontwikkelt Cultureel Forum Schiedam het Schiecafé: een platform dat activiteiten organiseert voor belangstellenden en professionals om van gedachten te wisselen over stedelijke en landschappelijke ontwikkelingen rond de Schie. Het Schiecafé wordt vanuit het Cultureel Forum Schiedam in samenwerking met de gemeente, de ondernemersvereniging en (culturele) instellingen opgezet. Perplekcity is betrokken voor de vormgeving van het Schiecafé en de ontwikkeling van een publieksprogramma en een expertprogramma. Felixx Landschapsarchitecten onderzoekt de invalshoeken die van belang zijn voor de toekomstige ontwikkeling van een schone en recreatieve Schie.

website

cultureelforumschiedam.nl