<
toekenningen

Deelregeling Internationalisering → Open oproep

Seoul Design Festival 2014 | Bed of Olfaction

Harm Rensink wil met zijn werk design menselijker maken door aspecten zoals empathie, context en esthetiek te gebruiken in zijn ontwerppraktijk. Hiermee beoogt hij heilzame plekken te creëren die mensen op eigen wijze kunnen ontdekken. Tijdens het Seoul Design Festival presenteert hij de installatie Bed of Olfaction. Deze installatie nodigt de bezoekers uit om te rusten op een gearomatiseerd bed, dat zijn aroma's overdraagt aan de bezoekers zodat deze ervaring gedurende de dag bij hun zal blijven. De term Olfactory memory verwijst naar het herinneren van odeurs. Tijdens Rensinks bezoek aan Mushiya -waar hij baadde in Acorus gramineus, een Japans kruid- ontdekte hij hoe een geur tijdelijk deel kan uitmaken van een mens. Volgens de ontwerper betreft de essentie van het baden niet alleen het zuiveren van het lichaam maar ook van de geest.

website

www.harmrensink.nl