<
toekenningen

Deelregeling Activiteitenprogramma's → Activiteitenprogramma

SETUP

€ 48.500

SETUP is een Utrechts medialab waar hedendaagse ontwikkelingen op het snijvlak van technologie en cultuur worden onderzocht. Via het jaarprogramma van 2017 richt SETUP zich op de veranderde relatie tussen mens en ding. De aanvrager wil laten zien hoe de menselijke neiging om slimme technologische apparaten te antropomorfiseren de ware inhoud van het apparaat verhult en het kritisch denken over de werking ervan bemoeilijkt. Het programma valt uiteen in een twee delen. Het eerste deel omvat een ontwerpopdracht aan drie makers in samenwerking met Impakt Festival. Onder leiding van kunstenares Lauren McCarthy, maken zij apparaten die enerzijds een duidelijke persoonlijkheid hebben en anderzijds gebruikers uitdagen om hun technologische systemen te leren kennen. Het tweede deel bestaat uit platformactiviteiten geënt op kennisdeling en bevordering van de publieke belangstelling. In samenwerking met het Nederlands Film Festival organiseert SETUP een inhoudelijke talkshow Tussen Kunst en Glitch, een hackathon waar 5 teams een interactieve installatie creëren en een talkshow Installation48 die over dit maakproces reflecteert. Afgezien van het Impakt Festival en het Nederlands Film Festival, werkt SETUP nog samen met o.a. z25.org, oneseconds, HKU, SURF en de Openbare Bibliotheek Utrecht.

website

www.setup.nl