<
toekenningen

Deelregeling Activiteitenprogramma's → Activiteitenprogramma

SETUP

€ 80.000

SETUP is een medialab en kennisplatform in Utrecht. De missie van de organisatie is een ethisch tegengeluid te bieden in een maatschappij die onderhevig is aan technologische ontwikkelingen. Het jaarprogramma 2019 omvat ontwerpend onderzoeksopdrachten, presentaties en een publiekvriendelijk participatieprogramma, waarin vanuit verschillende perspectieven wordt onderzocht hoe mens en machine elkaar op ethische wijze complementair kunnen aanvullen. Middels het programma beoogt SETUP een breed publiek handvaten te bieden om voorbij de klassieke mens-machine tegenstelling te denken en actief deel te nemen aan dit maatschappelijke debat. Partners zijn culturele instellingen en labs, zoals Waag Society en Next Nature Netwerk, onderwijsinstellingen, bibliotheek Utrecht, RAUM en Creative Coding Utrecht.

Dit programma is onder voorwaarde gehonoreerd.

website

www.setup.nl