<
toekenningen

Voucherprocedure Presentaties Buitenland → Tentoonstelling

Shaded Seas @ Dublin Science Gallery

Thijs Biersteker

€ 1.500

Thijs Biersteker is door Science Gallery Dublin gevraagd om voor de tentoonstelling PLASTIC (25 oktober 2019 - 9 februari 2020) een nieuwe interactieve installatie te ontwikkelen gebaseerd op zijn eerdere werk Plastic Reflectic. De tentoonstelling PLASTIC laat de wijze zien waarop plastic het dagelijkse leven heeft veranderd en niet meer weg te denken is. Ook de keerzijde van dit alomtegenwoordige gebruik van plastic komt aan bod. Kunstofdeeltjes worden op onverwachte en onwenselijke plekken gevonden, zoals vis, bacteriën, medicijnen, landbouwgrond, etc. Het doel van de tentoonstelling is om bezoeker bewust te maken van het plasticprobleem en te onderzoeken of men op een andere manier met plastic om kan gaan met als doel om deze problemen te verkleinen of op te lossen.
Plastic Refrectic wordt een interactieve awareness installatie die gaat over het groeiende plastic probleem in de oceanen en de rol die de mensheid hierin speelt. Het doel is om de installatie zichtbaarheid te geven binnen de wereld van kunst en wetenschap, het snijvlak waar Science Gallery op opereert. Voor de ontwikkeling van 'Plastic Refrectic' werkt Biersteker naast Science Gallery Dublin samen met creatief producent Sophie de Krom, en de creative coders van Front404.
Na afloop van de presentatie in Dublin reist de tentoonstelling nog naar voer andere locaties in Ierland.

Over het werk schrijft de gallery:
Shaded Seas is an interactive installation that reflects your movements in pieces of plastic found floating in our oceans. As you approach, the plastic comes alive and adopts the shape of your body. The sensors in the installation track the spectators position of their head, body and hands, mimicked by the pieces of plastic. In this mirror of plastic how can we reflect on our own environmental impact and consider the ways in which plastic is now omnipresent?

With substantial quantities of plastic now finding their way back into the food chain are our own bodies becoming as plastic as the ocean? If we understand the ways we are linked to the plastic in our oceans, we have a better chance of reducing its impact on the environment and on our own health.

website

dublin.sciencegallery.com