<
toekenningen

Regeling Digitale cultuur → Game

Shadow's Edge Community Extension

Stichting Digging Deep NL

€ 40.000

'Shadow's Edge' is een bestaande game voor jongeren die kampen met emotionele of mentale complicaties zoals pesten, depressiviteit, isolatie of een chronische ziekte. De smartphone game heeft inmiddels meer dan 25.000 downloads. In een stad genaamd 'Shadow's Edge' worden de spelers uitgedaagd tot zelfexpressie met behulp van onder meer grafitti art. Het doel van de game is het vergroten van de emotionele veerkrachtigheid onder de spelers en een positieve impuls te geven aan het cross-over gebied tussen gezondheid en games. Uit een analyse van het huidige spelersbestand kwam naar voren dat er behoefte was aan meer interactiemogelijkheden om in contact te treden met andere spelers. De ambitie is om een levendige in-game community van 5.400 leden op te bouwen halverwege 2021. Hiervoor werkt Stichting Digging Deep NL samen met de gameontwikkelaars van Little Chicken. Daarnaast zal een academisch onderzoek rondom de mentale gezondheid van jongeren worden uitgevoerd in samenwerking met universiteiten van Bern en Twente en een ziekenhuis in Chicago.