<
toekenningen

Regeling Architectuur → Startsubsidie

Shelter In Place / Shelter in Solidarity

Matt Plezier

€ 7.500

Het project 'Shelter In Place / Shelter in Solidarity' is een onderzoek waarin Matt Plezier en Setareh Noorani de typologische en filosofische definitie van onderdak (shelter) kritisch en binnen de hedendaagse context verkennen. Ze vragen zich af wat onderdak betekent, vooral in tijden van covid. De aanvragers gaan hiervoor een tijdelijke ruimte inrichten aan de hoofdstraat van Hoorn, waar ze in gesprek gaan met de verschillende gemeenschappen van Hoorn, veel zullen spreken met bewoners en onderzoek doen naar de aanwezige mediakanalen en gemeentelijke strategieën op het gebied van onderdak. Het doel van de workshops en de fysieke locatie is om ruimte te bieden voor samenkomst, debat, gesprek en kritiek waar gasten, voorbijgangers, jonge en oudere bewoners, (on)gedocumenteerde mensen de moeilijke relaties tussen geweld, zorg en huiselijkheid kunnen ervaren. Tijdens de startfase wordt er via workshops gezocht naar diverse connecties en (lokale) samenwerkingspartners voor het verdere onderzoek. Tevens worden de onderzoeksvragen verder aangescherpt en zullen de contouren worden geschetst voor zowel een openbare installatie in Hotel Maria Kapel als een publicatie over het onderwerp. Voor de workshops is een longlist opgesteld met mogelijke participanten met uiteenlopende kennis en expertise, waarvan verschillende al hun bijdrage hebben toegezegd.