<
toekenningen

Regeling Talentontwikkeling

Sherida Kuffour

Sherida Kuffour studeerde in 2018 af aan de masteropleiding Design, Think Tank for Visual Strategies van het Sandberg Instituut. De ontwerppraktijk van Kuffour beweegt zich op het snijvlak van literatuur, herinneringen, media en de machtsstructuren van ontwerp. Komend jaar onderzoekt ze de kwetsbaarheid van herinneringen door middel van fictie en paratext. Kuffour stelt zichzelf hierbij vragen als: Wat gebeurt er met herinneringen als ze eenmaal publiek worden? Hoe beïnvloedt een paratext als pay-walls, leestijden en hashtags de toegankelijkheid, waarin met name traditionele vormen van publicaties zich richten op een witte literaire cultuur? Kuffour onderzoekt vanuit twee posities, de ontwerper en de schrijver, en stelt dat beide posities verschillende belangen behartigen waaruit de onderzoeksvragen ontstaan. Door een schrijfcursus te volgen en in gesprek te gaan met verschillende schrijvers en theoretici beoogt ze de intersectie van literatuur en media verder te onderzoeken. Personen waar Kuffour graag mee in gesprek gaat zijn Michael Tedja, Yra van Dijk en Teju Cole. De gesprekken worden gedocumenteerd en de resultaten van het onderzoek worden gebundeld in een serie van verslagen. Ze wil deze verslagen presenteren in een boek en online archief, vergezeld met publieke lezingen.

website

www.sheridakuffour.com