<
toekenningen

Regeling Digitale cultuur → Startsubsidie

Simultaneous realities

Carbon Studio

€ 7.500

Carbon Studio wil samen met Martijn Ros (Office for Contemporary Matter) en Keez Duives (PIPS:lab) een fysieke ervaring creëren waarin simultane realiteiten, verhalen in relatie tot locatie en haar aanwezigen (nu, zojuist, in het verleden of de toekomst) tot leven komen. Door dit in publieke ruimtes te faciliteren stellen zij de vraag: wat is het verschil tussen verrijking, toevoeging en concurrentie van onze fysieke en virtuele levens? En hoe verhoud ik mij daartoe? Het startpunt van dit project is de fascinatie voor hoe we als mensen bewegen richting een leven met meerdere realiteiten, terwijl deze zich vooralsnog parallel (achter technologische barrières), gecropt (via een klein scherm) en concurrerend manifesteren. Door realiteiten en chronologie simultaan te presenteren wordt onderzocht of er een symbiose en beleving van integratie kan ontstaan. In deze fase van het project zal een¬ door te ontwikkelen versie worden gebouwd van een draaiende beeldschermwand van 3x2 meter, met een geïntegreerde (Lidar) camera. Op deze wand zullen virtuele contentlagen in real-time interacteren met de omgeving. De installatie wordt gebouwd om op schaal verder getest en geoptimaliseerd te worden voor toekomstige opstellingen in onder meer Het Hem.

website

carbon-studio.eu