<
toekenningen

Deelregeling Talentontwikkeling → Open oproep

Sinking Cities - A Global Urban Challenge

Kummer & Herrman Ontwerpers

€ 40.000

Bodemdaling is een onderschat en urgent probleem. De dreiging is vele malen groter dan die van de verwachte stijging van de zeespiegel door klimaatverandering. Samen met documentair fotograaf Cynthia Boll en Deltares beoogt Kummer & Herrman Ontwerpers maatschappelijk bewustzijn te creëren voor dit onderwerp. Door het verbinden van wetenschappelijk onderzoek en persoonlijke verhalen wordt het onderwerp en de impact op de maatschappij tastbaar en communiceerbaar gemaakt.

Dit project is ondersteund in het kader van de Open Oproep Fresh Perspectives #2.

website

kummer-herrman.nl