<
toekenningen

Deelregeling Talentontwikkeling → Talentontwikkeling

Sissel Marie Tonn

Sissel Marie Tonn-Petersen

€ 24.000

Kunstenaar Sissel Marie Tonn-Petersen behaalde in 2015 haar Master in Artistic Research aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunst Den Haag. Haar interdisciplinaire praktijk beweegt zich tussen artistiek en ontwerpend onderzoek, participatie, events en educatie. Ze is geïnteresseerd in de complexe manieren waarop wij als mensen ons verhouden tot onze omgeving en bestudeerd deze relaties vanuit verschillende perspectieven. Komend jaar richt Tonn-Petersen zich op drie projecten, waarin ze subjectieve ervaringen van door de mens veroorzaakte ecologische verstoringen wil overbrengen op een publiek. Middels de projecten beoogt ze haar methodiek verder te ontwikkelen. Hiernaast is Tonn-Petersen van plan om haar praktijk beter te positioneren binnen de ontwerpsector en deze verder te professionaliseren. Hiervoor gaat zij onder andere een mentorschap aan met Jan Boelen. Daarnaast schakelt zij een producent in die haar begeleidt in het versterken van haar professionele strategie.

website

www.sisselmarietonn.com