<
toekenningen

Regeling Architectuur → Onderzoek

Slapende Dijk

Dingeman Deijs Architects

€ 39.610

Op de scheiding van Oostelijk en Zuidelijk Flevoland ligt midden in het polderlandschap tussen Wolderwijd en Oostvaardersdiep de Knardijk als een slapende groene reus van 7,4 meter hoog en 23 kilometer lang. De Knardijk heeft in een tijd van 62 jaar een volledige gedaanteverwisseling ondergaan. Van een omringdijk die het water keerde, naar een dijk midden in de polder die fungeerde als regionale waterkering, tot een dijk die zijn hoofdfunctie zo goed als kwijt is. Architect Dingeman Deijs en componist/theatermaker Jolle Roelofs willen deze bijzondere identiteit van de 'Slapende Dijk' weer zichtbaar en ervaarbaar maken. Door middel van ontwerpend onderzoek bekijkt het team de nieuwe mogelijkheden voor de Knardijk, waarbij tevens het verhaal achter dit unieke erfgoed bij een brede doelgroep onder de aandacht kan worden gebracht. Tijdens de startfase zijn enkele interventie-principes ontwikkeld die tijdens dit vervolgtraject zullen worden doorontwikkeld. In samenspraak met lokale partijen en stakeholders wordt gekeken welk van deze principes het meest geschikt is om als tijdelijke ruimtelijke interventie (1:1 installatie) met muziek of geluid te realiseren.

website

www.dingemandeijs.nl