<
toekenningen

Deelregeling Architectuur → Onderzoek

Slapende Dijk

Dingeman Deijs Architects

€ 7.500

Op de scheiding van oostelijk en zuidelijk Flevoland ligt midden in het polderlandschap tussen Wolderwijd en Oostvaardersdiep de Knardijk als een slapende groene reus van 7,4 meter hoog en 23 kilometer lang. In een tijd van 62 jaar heeft de Knardijk een volledige gedaanteverwisseling ondergaan. Van een omringdijk die het water keerde, naar een dijk midden in de polder die fungeerde als regionale waterkering, tot een dijk die zijn hoofdfunctie zo goed als kwijt is. Architect Dingeman Deijs en componist, theatermaker Jolle Roelofs willen de identiteit van deze 'slapende dijk' zichtbaar en ervaarbaar maken. Door middel van ontwerpend onderzoek worden nieuwe mogelijkheden voor gebruik van de dijk bekeken en wordt het verhaal achter dit unieke erfgoed onder de aandacht gebracht. De inzet: een zichtbare actie op de Knardijk door middel van een ruimtelijke interventie met muziek of geluid.

website

www.dingemandeijs.nl