<
toekenningen

ARO open oproepen → Onderzoek

Sliblandschap

Deltascapes

€ 5.000

De aanvragers willen ontwerpend onderzoek doen naar hoe watergerelateerde ruimte beter te benutten is en hoe daarin de kringloop van een vergeten grondstof te sluiten. Slib is nu vooral een restproduct en afvalstroom die grote kosten met zich meebrengt. Het betoog is dat de baggerketen een sector is met grote ruimtelijke impact op onze leefomgeving, waar een wereld te winnen valt op het gebied van ruimtelijke kwaliteit en circulariteit. Het Nederlandse landschap én alle waterwegen zijn immers onderdeel van het productielandschap van de baggerindustrie; de keten strekt zich uit over water en land. Het Nederlandse landschap is een sliblandschap van water gerelateerde ruimte. Er worden nu allerlei programma's uitgevoerd om de technische kennis op dit gebied te vergroten. Ook partner NETICS is daar actief bij betrokken, bijvoorbeeld door het opdoen van technische kennis over de effecten van zoute klei als ophoogmateriaal in een zoet milieu. Wij willen als integraal team vanuit een integrale ontwerpbenadering de praktijk van circulair gebruik van slib verbeteren en een transformatie van ruimtelijke impact naar ruimtelijke kwaliteit bewerkstelligen. Wij zien binnen de wereld van het onderhoudsbaggeren grote kansen als het gaat om het vormgeven van rijke, productieve, natuurlijke sliblandschappen. De materie, het slib, houdt het midden tussen water en land. Het is een oneindige grondstof met groot circulair (als bouwmateriaal bijvoorbeeld) en ruimtelijk potentieel.

Dit voorstel is ondersteund vanuit de opstartsubsidie van de Open Oproep Prachtige productielandschappen.