<
toekenningen

Deelregeling Architectuur → AV productie

Sloop of hoop? Wederopbouw in West-Zeeuws-Vlaanderen

Rebecca van Wittene Producties

€ 23.000

De verwoesting in de Westhoek van Zeeuws-Vlaanderen was na inundatie tijdens de tweede wereldoorlog groot. De wederopbouw is hier vroeg van start gegaan en in de jaren '50 was men al halverwege, terwijl grote delen van het land toen pas waren begonnen. Op dit moment is veel van de wederopbouwarchitectuur aan vervanging toe. Dit levert in deze regio een aanzienlijke opgave op, doordat soms hele dorpen in deze periode zijn herbouwd. Bovendien maakt de bijkomende krimpopgave de situatie nog extra gecompliceerd. Om te zorgen dat dit niet leidt tot een vergeten gebied met grootschalige sloop gaat Rebecca van Wittene deze bijzondere gebouwenvoorraad in beeld brengen. Het doel is om vooral te laten zien wat de mogelijkheden en kansen zijn van deze vroege wederopbouwarchitectuur; ze ziet namelijk dat veel partijen niet op de hoogte zijn van de rijkdom die zich bevindt in het huidige aanbod, noch wat de waarde van hergebruik kan zijn. In de film wordt uitgebreid aandacht besteed aan de historische context en aan de hand van een aantal voorbeeldstellende projecten wordt duidelijk gemaakt wat de visie was van de toenmalige architecten. Daarnaast worden diverse betrokkenen met verschillende achtergronden aan het woord gelaten om de uiteenlopende belangen inzichtelijk te maken en de opgave binnen een bredere context te duiden. Bij het project zijn gemeenten, corporaties, architecten, bewoners en verenigingen uit Zeeland betrokken. Onder hen bevinden zich ook enkele nazaten van de betrokken architecten. Omroep Zeeland zendt de film uit.

website

www.rebeccavanwittene.nl