<
toekenningen

Regeling Architectuur → Startsubsidie

Slooplessen voor Herbruikbaar Ontwerpen

Minkelis Creations

€ 5.977

Minkelis Creations heeft op basis van eerder onderzoek een methode ontwikkeld om voor allerlei soorten bouwprojecten vast te stellen welke producten wel en niet economisch zullen zijn om te hergebruiken als het gebouw ooit wordt gesloopt of gerenoveerd. Met deze methode kan feedback van sloopaannemers op een bepaald ontwerp worden vertaald naar concreet advies dat een ontwerpteam kan gebruiken om haar ontwerp aan te passen. Met het project wil de aanvrager de methode gebruiksklaar maken voor de praktijk, zodat ontwerpteams hiermee aan de slag kunnen. Op basis van de ontwikkelde methode en de input van verschillende slopers zal bij deze opdrachten de herbruikbaarheid van de ontwerpen worden geanalyseerd. Het doel is om te zorgen voor een hogere mate van herbruikbaarheid van bouwprojecten, en ook om alle verzamelde inzichten te delen met een grote groep geïnteresseerde ontwerpers die deze kennis kan inzetten in de eigen praktijk. Tijdens de startfase zal de aanvrager marktonderzoek doen om te kijken wat de haalbaarheid is. Daarnaast zal een eerste gebruiksklare demoversie voor de service worden voltooid en op basis daarvan gekeken worden naar de juiste partners voor het vervolgtraject, zowel voor de verdere ontwikkeling van de inhoud als de verspreiding van de content.