<
toekenningen

Regeling Architectuur → Onderzoek

Slooplessen voor Ontwerpers

Minkelis Creations

€ 44.880

In de zoektocht naar het hergebruiken van bouwmaterialen ziet Hermen van de Minkelis dat de waardebepaling van materialen onderdeel is van de dagelijkse werkpraktijk van slopers, maar tegelijkertijd wordt er amper naar deze experts geluisterd. Samen met deze experts gaat Van de Minkelis daarom acht verschillende ontwerpen en gebouwen analyseren, om te zien wat de moeite waard is om te hergebruiken en waarom. Hierbij wordt gebruikgemaakt van een ontwikkelde methode, Sloopcheck, die de aanvrager tijdens de startfase verder heeft ontwikkeld. Hierbij wordt in eerste instantie informatie inzichtelijk gemaakt voor slopers, vervolgens wordt bij hen de kennis opgehaald om deze daarna inzichtelijk te maken voor opdrachtgevers en ontwerpers. Op basis hiervan worden alternatieve oplossingen voorgesteld, wordt gezocht naar de factoren voor hergebruik en worden de geleerde lessen gepubliceerd voor een vakpubliek. Voor dit project werkt de aanvrager samen met Cirkelstad en landelijke netwerkorganisatie voor partijen die bezig zijn met circulair bouwen. Daarnaast zijn er connecties met de BNA en Veras.