<
toekenningen

Regeling Internationalisering → Voucher

Smogware China

SerVies

€ 7.500

Het project 'Servies' is gemaakt met fijnstof uit Rotterdamse lucht en opgezet als bewustwordingsproject voor een schonere en gezondere leefomgeving. Het idee om de luchtkwaliteit zichtbaar te maken 'op je eigen bord' is in de context van het Stadslab Luchtkwaliteit ontstaan, dat met concrete interventies en middelen experimenteerde om het debat over luchtkwaliteit in Rotterdam te stimuleren. Ook internationaal willen de ontwerpers Iris de Kievith en Annemarie Piscaer de luchtkwaliteit van andere steden aantonen en het debat erover aanzwengelen. Gekleurd met fijnstof uit verschillende wereldsteden, in de concentraties die inwoners gedurende eenzelfde periode inademen, is 'Smogware' ontstaan, met het bord als het meest essentiële onderdeel van het servies. 'Smogware China' is het eerste internationale servies dat gebruikt op tafel 'food for thought' levert voor 'decision takers' rond het thema luchtkwaliteit.
De ontwerpers delen bovendien hun onderzoek uit Rotterdam in China, waar eeuwenoude kennis van porselein en de actuele urgentie van luchtvervuiling samenkomen. Door het geven van lezingen, workshops en gesprekken met de lokale partners Broad in Changsha, Taoxichuan Ceramic Art Avenue Project in Jingdezhen en Superuse Studios China in Beijing willen de ontwerpers naast kennisdeling ook nieuwe inzichten opdoen voor de doorontwikkeling van Smogware als wereldtafel.

'Smogware China' ontvangt de voucher voor internationale kennisdeling en doorontwikkeling van de resultaten uit het Stadslab Luchtkwaliteit, dat eerder is ondersteund vanuit de Open Oproep stadslabs – anders werken aan urgente opgaven.

Meer informatie over de Voucherregeling Actieagenda Internationaal vindt u hier.

website

www.ser-vies.nl