<
toekenningen

Regeling Architectuur → Startsubsidie

Smooth City

Valiz

€ 7.500

Architectuurcriticus en auteur René Boer en ontwerper Kees de Klein zullen in 'Smooth City' van uitgeverij Valiz toewerken naar een manuscript over het gelijknamige fenomeen. Boer wierp de term 'smooth city' op, wat vervolgens veel weerklank vond, aldus de aanvrager. Het begrip verwijst naar het gepolijste en controleerbare stedelijke landschap dat wereldwijd in opkomst is, van pleinen, stadsdelen tot gated communities. Enerzijds beantwoordt deze ontwikkeling aan de behoefte aan een veilige, functionele en schone omgeving. Anderzijds heeft het volgens de aanvrager een negatief effect op het sociale, economische en culturele functioneren van de stad. Zo is er minder ruimte voor onverwachte ontmoetingen, afwijkende leefvormen en armere bewoners. Kortom, het ondergraaft het democratische karakter en emancipatoire potentieel van de stad. René Boer zal eerder werk bijeenbrengen en zijn ideeën verder verdiepen, terwijl Kees de Klein de esthetiek en beeldcultuur van de voortschrijdende 'smoothness' in onze maatschappij zal onderzoeken en vertalen naar een eigen beeldtaal. Ook wil de aanvrager diverse locaties in het buitenland bezoeken. Het Victoria & Albert Museum in Londen heeft daartoe reeds een werkperiode van twee weken toegezegd en de aanvrager heeft contact met museum M+ in Hong Kong. Daarnaast wil hij steden als Dubai en Singapore bezoeken.

website

www.valiz.nl