<
toekenningen

Deelregeling Digitale cultuur → Startsubsidie

Snapscan - SCA

JODIORG

€ 7.500

Het Belgisch-Nederlands kunstenaarsduo JODI vraagt een startsubsidie aan voor de website Snapscan waar 3D-gescande modellen worden gedocumenteerd, en met behulp van tags kunnen worden gecombineerd. Hiermee beoogt JODI 3D-scanning als een zelfstandig artistiek medium te positioneren, en niet slechts als een functionele techniek binnen de wetenschap, game development of surveillance. JODI introduceert - in het licht van snapshot fotografie - het concept 'Snapscans', een type scan dat middels een iPad en een 3D scanner aan iedereen de kans geeft om zijn omgeving te scannen. Door het online samenbrengen van scans die op elk onvoorbereid moment genomen kunnen worden, onderzoekt JODI de experimentele mogelijkheden van 3D-scanning als nieuw artistiek medium. Daarvoor wordt ook een samenwerking opgezocht met een externe 3D-programmeur.