<
toekenningen

VRO open oproepen → Onderzoek

SOCIAAL GROEN!

LOS stadomland i.s.m. ZOwonen, Heijmans en IVN

Ook mensen met een kleine beurs hebben recht op een gezonde, klimaatadaptieve en groene leefomgeving. Zij zijn afhankelijk van gemeente en woningcorporatie. Goede intenties stranden vaak op: 'geen budget voor'. Wij zetten een beweging in gang: structureel opnemen van SOCIAAL GROEN in sociale woningbouwprojecten. Wij maken:
• Werkwijze betaalbaar SOCIAAL GROEN voor woningcorporaties + gemeentes
• Praktische bouwstenen, met maatschappelijke waarden en te besparen kosten

Dit project is ondersteund vanuit de Open Oproep Ruimte voor klimaat en energie #1.

website

www.losstadomland.nl