<
toekenningen

Regeling Architectuur → Startsubsidie

Social Circular

krft

€ 7.500

Social Circular is een project van architectenbureau krft waarmee tegelijkertijd twee actuele maatschappelijke opgaven worden aangepakt: het tekort aan betaalbare woningen en de duurzaamheidstransities. De aanvrager stelt dat de combinatie van circulair en sociaal voor veel corporaties niet haalbaar lijkt te zijn, terwijl zij vanwege hun schaalvoordeel en lange betrokkenheid juist de aangewezen partij zouden zijn om circulaire bouw een stap verder te brengen. Volgens krft kan de Nederlandse woningbouw een revolutionaire omslag maken wanneer corporaties hun businesscase om kunnen bouwen van lineair naar circulair. Beperkte investeringsmogelijkheden tegen hogere kosten voor circulair bouwen maken de toepassing op dit moment echter nog irreëel. Dit onderzoek wil de aanvrager inzetten om de dialoog aan te gaan met corporaties en aan te tonen dat circulair en sociaal heel goed samen kunnen gaan. Doel is om in de startfase een circulaire, langetermijn-businesscase te ontwikkelen voor sociale en middensegment huurwoningen op basis van praktische casestudies. Daarnaast wil ze onderzoeken welke drempels er voor de circulaire transitie zijn en wat er nodig is om deze weg te nemen. Dit wordt vervolgens samengevat in het 'Actieplan Circulair Sociaal' dat vervolgens publiekelijk wordt aangeboden. De samenwerkingspartners in de startfase zijn IGG, specialisten op het gebied van circulariteit en Copper8, experts op het gebied van bouweconomie met betrekking tot de businesscase.

website

www.krft.nl