<
toekenningen

Deelregeling Internationalisering → Startsubsidie

Social Housings

RESARCHEX

€ 7.495

Architect Zuzanna Mielczarek en planoloog Zofia Piotrowska vragen een startsubsidie aan voor een onderzoeksproject naar sociale woningbouw in Nederland en Polen. Betaalbare huisvesting is volgens de aanvragers in beide landen een urgent vraagstuk. Om tot nieuwe innovatieve oplossingen te komen zijn de onderzoekers van plan om recente ontwikkelingen op het gebied van sociale woningbouw in Nederland kritisch te analyseren. Aan de hand van zes geselecteerde cases, willen zij zich specifiek richten op de heterogeniteit van de verschillende systemen, de diversiteit van woonvormen, de mix van functies, sociale lagen en financieringsmodellen. Dit onderzoek moet resulteren in een serie van kritische artikelen en aanbevelingen op de online platforms Social Housing, ArchiNed en Architektura Murator. Daarnaast zullen de bevindingen gebruikt worden als input voor de huisvestingsopgave in het Warschau Social District, een experimenteel gemeentelijk sociaal woningbouwproject in Warschau. Inhoudelijke partners in het traject zijn Amateur Cities, Failed Architecture, BBGK Architekci, Gemeente Warschau, BGK Nierychomosci SA, Havensteder en STIPO.